Houtrot reparatie

Bij constatering van houtrot is het nodig om dit te verhelpen en de kennis hiervoor hebben we in huis. We werken met een epoxysysteem van Repair Care, een merk wat zich uitsluitend richt op houtrot reparaties. Om deze behandeling goed uit te voeren hebben we de nodige cursussen gevolgd. We hebben op verschillende projecten met dit systeem houtrot reparaties uitgevoerd en gevolgd hoe deze reparaties zich houden in de loop der tijd en met uitstekend resultaat. Na vijf a zes jaar nog steeds geen krimpscheuren en geen nieuw houtrot in omliggende delen.